பெண் தலைமைத்துவக்குடும்பங்கள்
by Kiyanna Staff
வைகாசி 24, 2017

குடும்பத்தை தலைமை தாங்கும் பெண்கள்  சந்திக்க வேண்டிய சவால்களை பொருளாதார ரீதியில், சமூக ரீதியில், சட்ட ரீதியில் ஏன் குடும்ப அளவில் கூட சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். வடக்குக்கிழக்கின் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களின் அதிகரிப்புக்கு போர் பிரதான காரணமாகும்.

WHH_cartoon_Tamil

COMMENTS ()

Kiyanna Staff
SHARE THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE > <

COMMENTS