ලිංගික හිංසනය යනු කුමක් ද?
by Kiyanna Staff
පෙබරවාරි 22, 2017

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල  දිවයින පුරා 2500ක් දෙනා සම්බන්ධ කර ගනිමින් කරන ලද සමීක්ෂණයක් අනුව, එයට ප‍්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 52%ක් ලිංගික හිංසනය අපරාධයක් ලෙස සැලකෙන නීතියක් තිබෙන බව දැන සිටිය හ.

කෙසේ වෙතත්, 60%ක් දෙනා ලිංගික හිංසන වරදට දඬුවමක් තිබෙන බව දැන සිටියේ නැත.

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 (2) වගන්තිය අනුව, ‘ කිසිම පුරවැසියකු වර්ගය, ආගම, භාෂාව, කුලය, ස්ත‍්‍රී පුරුෂ භේදය, දේශපාලන මතය හෝ උපන් ස්ථානය යන හේතු මත හෝ ඉන් කවර වූ හේතුවක් මත හෝ වෙනස්කමකට හෝ විශේෂයකට හෝ භාජන නොවිය යුත්තේ ය.’

වසර 1995 අංක 22 දරණ දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහ සංශෝධන පනතේ 345 කොටස අනුව ද ලිංගික හිංසනය යනු දඬුවම් ලැබිය හැකි සාපරාධී වරදකි. මෙම කොටස අනුව ලිංගික හිංසනය යටතට ලිංගික ස්වරූපී පහරදීම්, සාපරාධී බලය යෙදවීම, හිංසනයට ලක් වන පුද්ගලයා කුපිත කිරීමට හේතු වන වචන හෝ ක‍්‍රියා අයත් වේ.

ලිංගික හිංසනය යනු ඇත්තෙන් ම කුමක් ද?

’‘ඕනෑම අයෝග්‍ය ලිංගික බලපෑමක් හෝ ලිංගික සැලකීමක් සඳහා ඉල්ලීමක් හෝ ලිංගික ස්වරූපයේ වාචික නැතිනම් ශාරීරික ක‍්‍රියාවක් හෝ හැසිරීමක් හෝ වෙනත් අයෙකුට වරදක් හෝ අවමානයක් ඇති කරන බව සාධාරණ ලෙස පෙන්නුම් කරන වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක ලිංගික ස්වභාවයේ චර්යාවක් හෝ ලිංගික හිංසනයක් ලෙස සැලකිය හැකි ය. එය එක් සිද්ධියක් හෝ සිද්ධි මාලාවක් හෝ වීමට ද පුළුවන. ලිංගික හිංසනය සිතාමතා කරන ක‍්‍රියාවක්, ඉල්ලීමකින් තොරව කරන ක‍්‍රියාවක් හෝ බලහත්කාරයෙන් කරන ක‍්‍රියාවක් විය හැකි ය.’’

UNHRC Policy on harassment 

COMMENTS ()

Kiyanna Staff
SHARE THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE > <

COMMENTS