ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක යනු මොනවා ද?
by admin
ඔක්තෝබර් 5, 2015

2015 සැප්තැම්බර් 25දා රැස් වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක 17ක් සම්මත කර ගන්නා ලදී.

මෙම ඉලක්ක 2030 සැප්තැම්බර් 30දා වන විට අත්පත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. 2000 වසරේ සැප්තැම්බර් 25 දින එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් සම්මත කර ගන්නා ලද සහශ්‍ර‍ක සංවර්ධන ඉලක්කවලින් අනතුරුව එක්සත් ජාතීන් එළඹෙනු ලබන්නේ ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක වෙත ය.

සහශ්‍ර‍ සංවර්ධන ඉලක්ක
සහශ්‍ර‍ සංවර්ධන ඉලක්ක

2000දී රාජ්‍යයන් 189ක් විසින් වසර 15ක් තුළ ළඟා කර ගත යුතු බවට එකඟ වූ අරමුණු අට මෙසේ ය:

  1. දිළිදුකම සහ සාගින්න පිටුදැකීම
  2. සැමට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය
  3. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානත්වය
  4. ළමා සෞඛ්‍යය
  5. මාතෘ සෞඛ්‍යය
  6. ඒඩ්ස් පැතිරීම වැලැක්වීම
  7. තිරසර සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති හරහා ස්වභාවික සම්පත් රැකගැනීම
  8. සංවර්ධනය උදෙසා ලෝක ව්‍යාප්ත සහභාගිත්වය

සහශ්‍ර‍ක සංවර්ධන ඉලක්ක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජික රටවලට සංවර්ධනය සඳහා ක්‍රියාරාමුවක් සපයන ලදී. එම ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ලෝකයේ රටවල් විසින් දරන ලද ප්‍ර‍යත්න හේතුවෙන් දැවැන්ත ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනයක් සිදු විය. දිළිඳුකම, සාගින්න, ස්ත්‍රී පුරුෂ විෂමතා පිටුදැකීම, ජලය හා සනීපාරක්ෂාව වෙත ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම සහශ්‍ර‍ක සංවර්ධන ඉලක්කවල මූලික අරමුණ විය. 2015 සැප්තැම්බර් 30දායින් සහශ්‍ර‍ක සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහා කාලය අවසන් විය. මේ වන විට ලෝකයේ රාජ්‍ය විසින් සිය ප්‍ර‍ගතිය විශ්ලේෂණය කිරීම ආරම්භ කර තිබේ. 

මීළඟට ලෝකය පිවිසෙමින් තිබෙන ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්කවලින් අපේක්ෂා කරන්නේ සහශ්‍ර‍ක සංවර්ධන ඉලක්කවලින් ඔබ්බට ගොස් දිළිඳුභාවයේ මූලික හේතු හඳුනාගැනීම හා සියලු ජනතාවන්ට සරිලන සංවර්ධනයක් වෙනුවෙන් වන විශ්වීය අවශ්‍යතාව ආමන්ත්‍ර‍ණය කිරීමයි.

එම ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක 17 මෙසේ ය:

1. සෑම තැනක ම ඇති සෑම ආකාරයක ම දිළිඳුකම දුරලීම – 2012 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ දරිද්‍ර‍තාව 6.7%කි. මෙය 2006/07 වන විට 15.2%ක මට්ටමේ පැවතිණි. එහෙත්, තවමත් දිස්ත්‍රික් හතක ම ජනතාවගෙන් 10%කට වඩා දිළින්දෝ වෙති.  එම දිස්ත්‍රික්ක හත වන්නේ රත්නපුර, බදුල්ල, කිලිනොච්චිය, මඩකලපුව, මන්නාරම, මොනරාගන සහ මුලතිවු ය.

2. සාගින්න දුරලා ආහාර සුරක්ෂිතභාවය ඇති කිරීම, පෝෂණය වැඩිදියුණු කිරීම සහ තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම – ආහාර වේලකින් පමණක් සාගින්න නැති වන්නේ නැත. පෝෂණය ද වැදගත් ය.

3. සෑම වයසකදී ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න හා හොඳ ජීවිතයක් ප්‍ර‍ර්ධනය කිරීම – ලොව පුරා ම මාතෘ මරණ අවම කළ යුතු ය. 2030 වන විට ඒඩ්ස් වසංගතය දුරලිය යුතු ය.

4. කාටත් පිවිසිය හැකි සාධාරණ, ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් හා ජීවිත කාලය පුරා ම අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට සැමට තිබෙන අයිතිය ප්‍ර‍වර්ධනය කිරීම – ලොව පුරා තරුණයන් කෝටි 10කට වඩා ලියන්නට කියවන්නට නො දනිති. ඒ අතරින් වැඩි පිරිස ස්ත්‍රීහු වෙති.

5. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව තහවුරු කිරීම හා සියලු කාන්තාවන් හා ගැහැනු ළමයින් ශක්තිමත් කිරීම – කාන්තාව පිරිමියාට වඩා දිළිඳුභාවයට, නූගත්කමට හා ලිංගික සූරාකෑමට ලක් වීමේ අවදානමට පත් වෙති. කාන්තාවන්ට, ගැහැනු ළමයින්ට එරෙහි සියලු අසාධාරණ පිටු දැකිය යුතු ය.

6. සැමට ජලය හා සනීපාරක්ෂාව තහවුරු කිරීම හා ඒවා චිරස්ථායී ලෙස කළමනාකරණය

7. සැමට පහසුවෙන්, විශ්වාසදායී ලෙස හා ස්ථාවර ලෙස නවීන බලශක්ති වෙත ප්‍රවේශය ලබා දීම 

8. යහපත් ගුණාංග ඇතුළත් කර ගත්, තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක් ප්‍ර‍වර්ධනය කිරීම. සියලු දෙනාට පූර්ණ රැකියා නියුක්තිය හා මනා වැඩ අවස්ථා – වැඩි වන තරුණ ජනගහණයට මනා රැකියා, අධ්‍යාපනය හා ආයෝජන අවස්ථා තිබිය යුතු ය.

9. අවශ්‍යතාවන්ට හැඩගැසිය හැකි අන්දමින් යටිතල පහසුකම් ගොඩනැගීම. යහපත් ගුණාංග ඇතුළත් කරගත්, නිර්මානශීලිත්වයට ඉඩ සලසන තිරසාර කර්මාන්තකරණයක් ප්‍ර‍ර්ධනය කිරීම.

10. රටවල් තුළ හා රටවල් අතර අසමානතා අවම කිරීම  –  ආර්ථික වර්ධනයෙන් පමණක් දිළිඳුකම දුරලිය නො හැකි ය. එය කළ හැක්කේ සියලු දෙනා අන්තර්ග්‍ර‍හනය කරගන්නා ආර්ථික වර්ධනයක් ඔස්සේ ය.

11. නගර හා මානව ජනාවාස මිනිසුන්ට හිතකර, ආරක්ෂිත, අවශ්‍යතාවන්ට හැඩගැසිය හැකි, තිරසාර තැන් බවට පත් කිරීම – ලෝක ජනගහණයෙන් අඩකට වඩා ජීවත් වන්නේ නගරවල ය. නගරවල ජීවත් වන සියලු ජනයාට සෞඛ්‍යසම්පන්න, සුවපහසු ජීවිතයක් උරුම කර දිය යුතු ය.

12. තිරසාර පාරිභෝජනය හා නිෂ්පාදනය තහවුරු කිරීම 

13. දේශගුණික විපර්යාස හා එහි බලපෑම් අවම කිරීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම – වැඩි වන ලෝක ජනගහණය පාරිසරික විනාශයට ඉවහල් නො විය යුතු ය. හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කර ගනිමින් දේශගුණික විපර්යාස වළක්වා ගත යුතු ය.

 14. ධරණීය සංවර්ධනය සදහා ඉවහල් වන පරිදි මුහුද හා සාමුද්‍රික සම්පත් සුරක්ෂා කිරීම හා දරා ගත හැකි අන්දමින් පරිහරණය කිරීම.

15. විශ්ව පාරිසරික පද්ධතිය සුරක්ෂා කිරීම, ප්‍ර‍තිෂ්ඨාපනය කිරීම හා දරා ගත හැකි අන්දමින් පරිහරණය කිරීම ප්‍ර‍වර්ධනය කිරීම. වනාන්තර ධරණීය ලෙස කළමනාකරණය. භූමිය හා ජෛව විවිධත්වය විනාශ වීම නැවැත්වීම.

16. ධරණීය සංවර්ධනය සඳහා සාමකාමී හා සහභාගී සමාජයන් ප්‍ර‍ර්ධනය කිරීම. සැමට යුක්තිය ලබා දීම. සෑම මට්ටමකදී ම කාර්යක්ෂම, වගවීමක් ඇති, සහභාගී ආයතන ගොඩනැගීම – යුක්තිය හා නීතියේ ආධිපත්‍යය සංවර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ය.

17. ධරණීය සංවර්ධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඒ වෙනුවෙන් වන ගෝලීය සහභාගිත්වය පණගැන්වීම සදහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ශක්තිමත් කිරීම – ඉහළ ගුණාත්මක තත්වයේ, කාලීන, විශ්වාසවන්ත දත්ත සංවර්ධනයේදී ඉතා වැදගත් ය.

COMMENTS ()

admin
SHARE THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE > <

COMMENTS