youth
තරුණයන් අතර මෙතරම් දැවැන්ත විරැකියාවක් ඇයි?
by admin
ජූලි 5, 2016

2014 වසරේ ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍ර‍ම බලකා සමීක්ෂණයේ දත්ත මගින් හෙළිදරව් වන්නේ වයස අවුරුදු 15-24 තරුණ ජනයා අතර 20.3%ක විරැකියා අනුපාතිකයක් ඇති බවයි. වයස අවුරුදු 25-29 තරුණ ජනයා අතර විරැකියා අනුපාතිකය 8.3%කි. ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්වය නිර්ණය කිරීමෙහිදී මෙම තරුණ විරැකියාව බාධාකාරී වේ.

වයස අවුරුදු 15-24 අතර තරුණ ජනගහණය තුළ මෙතරම් සුවිසල් විරැකියා අනුපාතිකයක් පැවතීමට හේතුව කුමක් ද? ඒ කරුණට අදාළව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහණ අරමුදලේ ප්‍ර‍කාශනයක් වන 20.4 Millionහි මෙසේ සඳහන් වේ. “ඒ වනාහි අලුත් රැකියා සොයන්නෝ ය. රැකියා වෙළපොළට පිවිසෙන්නන්ගේ අපේක්ෂාවන් හා රැකියා වෙළඳපොළේ තිබෙන රැකියා අතර නො ගැලපීමක් තිබේ.”

මෙහිදී සිදු වන්නේ පහත සඳහන් දේ ය:

 • රැකියා පුරප්පාඩු ඇතත්, තරුණයන්ට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා නැත.
 • තිබෙන රැකියා අවස්ථාවලට තරුණයෝ අකැමැත්තක් දක්වති.
 • තරුණයන් වැඩි කැමැත්තක් දක්වන රැකියා ක්ෂේත්‍ර‍වල අවස්ථා ප්‍ර‍මාණය අඩු ය.

උසස් පෙළ කඩඉම් විභාගයට නැවත, නැවත පෙනී සිටින්නට සිදු වීම, උසස් පෙළ විභාගය හා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හෝ වෘත්තීය පුහුණුවක් ආරම්භ කිරීම අතරතුර දිගු කාලයක් අපතේ යාම, විශ්වවිද්‍යාලවලින් හා වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවලින් සුදුසුකම් ලබා පිට වන විට ප්‍ර‍මාණවත් තරම් වෘත්තීය නිපුණතා සංවර්ධනය වී නො තිබීම, රැකියා ස්ථානවල අභ්‍යන්තර පුහුණුවීම් ප්‍රමාණවත් නො වීම වැනි කාරණා ද තරුණයන් අතර විරැකියාව සුලබ වීමට හේතු වී තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහණ අරමුදල විසින් විවිධ පරම්පරාවන්ගේ ජනයා ඒකරාශී කරමින් පවත්වන පරම්පරාන්තර සංවාද මාලාවේදී මේ පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ලදී.

තරුණයන් සමාජ වෙනස්කම් ඇති කිරීම සඳහා ධාවක බලවේගයක් බවට පත් කිරීම පිණිස යොමු කරන්නට පහත සඳහන් ප්‍ර‍තිපත්තිමය කාරණා කෙරෙහි අවධානය යොමු විය යුතු බව මෙම සංවාදයේ ප්‍ර‍ධාන කථිකයන් විසින් පෙන්වා දෙන ලදී.

රැකියා නිර්මානය හා පුහුණුව:

 • ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අංශය දියුණු කළ යුතු ය.
 • තොරතුරු තාක්ෂණය ඔස්සේ බිහි වී තිබෙන නව සන්නිවේදන මාදිලි හා අර්ධකාලීන තරුණ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සැලකිල්ලට ගෙන නම්‍යශීලී රැකියා කාලයන් නිර්මානය කළ යුතු ය.
 • පොදු රැකියා සේවාවන් ශක්තිමත් කළ යුතු ය.
 • (සමාජ ජීවිතයේදී වැදගත් වන) මෘදු කුසලතා පුහුණු කිරීම හා සංවර්ධනය ජාතික විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ විෂයමාලාවේ ප්‍ර‍ධාන කොටසක් බවට පත් කළ යුතු ය.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ කුසලතා සහිත හා රහිත රැකියා වෙළඳපොළවල තරුණ අන්තර්ගතය නිරීක්ෂණයට හා තක්සේරු කිරීමට යාන්ත්‍ර‍ණයක් සැකසිය යුතු ය. ජාතික මට්ටමේ ද්විතීයක හා තෘතීයක අධ්‍යාපන ආයතන හරහා මෙම සාක්ෂි තරුණ ජනයා අතර බෙදා හැරිය යුතු ය. එමගින්, තරුණ ශ්‍ර‍ම බලකායේ වර්තමාන සංදර්භය පිළිබඳ තරුණ ජනයා දැනුවත් කළ යුතු ය.

අධ්‍යාපන ප්‍ර‍තිසංස්කරණ:

  • ජාතික විශ්වවිද්‍යාලවලදී රැකියා වෙත නම්නීකරණය වූ, රැකියා පිළිබඳ දැක්මක් ඇති කරන අධ්‍යාපන විෂයමාලා පිරිනැමිය යුතු ය.
  • නව නිර්මානශීලිත්වය හා සමාජ වෙනස්කම් ඇති කිරීම අවධාරණය කරමින් ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කළ යුතු ය.
  • තෘතීයක / විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන මට්ටමේදී ශ්‍ර‍ම බලකාය තුළ වෘත්තිකභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිණිස මෘදු කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම – විස්තීර්ණ ප්‍ර‍ජනන සෞඛාරක්ෂක දැනුම ප්‍ර‍වර්ධනය කිරීම.
  • ජීවන අධ්‍යාපන වැඩසටහන් හරහා ජාතික වටිනාකම් අධ්‍යාපනය අධ්‍යාපන විෂයමාලාවේ ප්‍රධාන කොටසක් බවට පත් කිරීම. – තක්සේරුවක් මත පදනම්ව ජීවන අධ්‍යාපන විෂයමාලාව ප්‍ර‍තිසංස්කරණය කිරීම
  • අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ අමාත්‍යාංශ හා ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍ර‍ණයක් ගොඩනැගීම

සියලු ප්‍ර‍තිපත්ති තුළ “තාරුණ්‍යය”:

 • සියලු ප්‍ර‍තිපත්ති තුළ ආර්ථික හා සමාජ අවස්ථාවක් ලෙස “තාරුණ්‍යය” හඳුනා ගැනීම. ඒ අනුව, තරුණ ජනයාගේ ප්‍ර‍ශ්න හා විභවයන් හඳුනා ගැනීම ජාතික තරුණ ප්‍ර‍තිපත්තියට පමණක් සීමා වන්නේ නැත. මෙමගින් සෑම ජාතික ප්‍ර‍තිපත්තියකදී ම එකිනෙක අතර අන්තර් සම්බන්ධයක්, සම්බන්ධීකරණයක් හා සංගතභාවයක් ඇති කරනු ලැබේ. එමගින් හිතකර ප්‍ර‍තිපත්තිමය පරිසරයක් නිර්මානය වේ.

තරුණයන් පිළිබඳ පරම්පරාන්තර සංවාදයේ වාර්තාව මෙතැනින් බාගත කළ හැකි ය.

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ

COMMENTS ()

admin
SHARE THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE > <

COMMENTS