ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණ වර්ධන වේගය කොයිබට ද?
by පැරකුම් ජයසිංහ
ජූලි 7, 2016

2015 වසරේ සිදු වූ උපත්, මරණ හා විවාහ පිළිබඳ ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත මෙසේ ය.

  • උපත් – 334,821
  • මරණ – 131,614
  • විවාහ – 175,939

 

2014 වසරේ දත්ත මෙසේ ය:

  • උපත් – 349,715
  • මරණ – 127,758
  • විවාහ – 175,728

2014ට සාපේක්ෂව 2015දී උපත් සංඛ්‍යාව 15,000කින් පමණ ද, මරණ සංඛ්‍යාව 4000කින් පමණ ද පහත වැටී තිබේ. විවාහ සංඛ්‍යාව පහත වැටී තිබෙන්නේ 200කින් පමණ ය.

මෙම සංඛ්‍යා දත්ත ශ්‍රී ලංකාවේ උපත් හා මරණ අනුපාතිකයන් පිළිබඳ නව ප්‍ර‍වණතා සලකුණු කරයි.

1999 සිට 2013 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ උපත් හා මරණ සංඛ්‍යාවන් සමග මෙය සන්සන්දනය කර බලන්න.

births and deaths
මූලාශ්‍ර‍ය: ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

2008 සිට 2012 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ උපත් අඛණ්ඩව අඩු වෙමින් තිබේ. 2013දී උපත් සංඛ්‍යාව 10,000කින් පමණ වැඩි වී 2014දී නැවත 16,000කින් පමණ අඩු වේ. 2015දී ද උපත් සංඛ්‍යාව නැවත 15,000කින් පමණ අඩු වේ.

වර්ෂයකදී සිදු වන උපත් සංඛ්‍යාව 1999දී තිබුණු මට්ටමට ළං වෙමින් තිබෙන බවක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි ය.

මේ අතර වර්ෂයකදී සිදු වන මරණ සංඛ්‍යාව 1999ට සාපේක්ෂව වැඩි වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාවේ උපත් හා මරණ අනුපාතිකයන් පවතින්නේ පහළ මට්ටමක ය.

මේ අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ උපතේදී ආයු අපේක්ෂාව ද ඉහළ ගොස් තිබේ.

2011 – 2013 කාල පරාසයේදී උපතේදී ආයු අපේක්ෂාව

  • පිරිමි – 72
  • ගැහැනු – 78 මාස 6

2000 – 2002 කාල පරාසයේදී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ උපතේදී ආයු අපේක්ෂාව පහත පරිදි විය.

  • පිරිමි – 68 මාස 8
  • ගැහැනු – 77 මාස 2

මෙම සියලු සාධක මධ්‍යයේ පවා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණ වර්ධන වේගය පවතින්නේ අඩු වෙමින් ය.

1981-2012 කාලපරිච්ඡේදයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණ වර්ධන වේගය 2012 ජන හා නිවාස සංගණනය අනුව වාර්තා වන්නේ 1.1%ක් ලෙසයි. මේ වන විට එය තවත් පහළ බැස ඇති බව පෙනේ.

population growthපළමු ජන සංගණනය පැවැත්වුණු 1871 හා 1881 කාල පරිච්ඡේදය තුළ ද ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණ වර්ධනය පැවතියේ 1.4%ක මට්ටමේ ය. ශ්‍රී ලංකාවේ උපරිම ජනගහණ වර්ධන වේගයක් දකින්නට ලැබෙන්නේ 1946-53 කාල පරිච්ඡේදයේදී ය. මැලේරියාව සාර්ථක ලෙස මැඩලීමට සමත් වීමත් සමග ම මරණ අනුපාතිකය අඩු වූ නිසා මෙම වකවානුවේදී ජනගහණ වර්ධන වේගය 2.8%ක් දක්වා ඉහළ ගියේ ය. 1953 සිට ජනගහණ වර්ධන වේගය අඩු වෙමින් පවතී. 1960 සිට උපත් අනුපාතිකය අඩු වෙමින් තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහණ අරමුදල විසින් පළ කරන ලද 20.4 Million නම් කෘතිය අනුව 1871-1925 අතර වසර 54ක කාලය තුළ ලංකාවේ ජනගහණය මිලියන 2.4 සිට මිලියන 4.8 දක්වා දෙගුණ විය. වසර 35කට පසුව 1960දී එය මිලියන 9.6ක් ලෙස දෙගුණ විය. තවත් වසර 44කින් 2004දී එය දෙගුණ වී ජනගහණය මිලියන 19.2ක් විය.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍ර‍තිපත්ති අධ්‍යයනය ආයතනය වෙනුවෙන් මහාචාර්ය ඉන්ද්‍ර‍ලාල් ද සිල්වා විසින් කරන ලද Population Projections for Sri Lanka, 1991-2041 වාර්තාවේ දැක්වෙන අනාගත ප්‍ර‍ක්ෂේපණයට අනුව මෙම ජනගහණය නැවත දෙගුණ වන්නේ නැත.

එහි දැක්වෙන ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා ජනගහණයේ සාඵල්‍යතාව (වර්ගයා බිහි කිරීමේ ස්වාභාවික හැකියාව), මරණ අනුපාතික හා සංක්‍ර‍මණ සාධක කැපී පෙනෙන අන්දමින් වෙනස් වී තිබේ. 1871දී මිලියන 2.4ක් වූ ලංකාවේ ජනගහණය මේ වන විට අටගුණයකින් වැඩි වී තිබේ. ප්‍ර‍මිතිගත ප්‍ර‍ක්ෂේපණ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණය 2031දී මිලියන 21.1ක උපරිමයට ළඟා වනු ඇත. 2021 සිට 2036 දක්වා සමයෙහි ජනගහණ වර්ධන වේගය 0ට ආසන්න අගයක පවතිනු ඇත. 2041න් පසු සාඵල්‍යතාවේ කැපී පෙනෙන පහළ මට්ටම හේතුවෙන් සමස්ත ජනගහණය පහත වැටෙන්නට පටන් ගනු ඇත.

ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්‍ෂ එච්. ආර්. ගුණසේකර මහතා පෙන්වා දෙන පරිදි 1980 දශකයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික දරු උපත් සංඛ්‍යාව 400,000 ඉක්මවී ය. සමස්ත උපත් සංඛ්‍යාවට වඩා උපත් අනුපාතිකය හෙවත් ජනගහණයෙන් සෑම දහසකට ම උපත් සිදු වන අනුපාතය ජනගහණ දර්ශකයක් ලෙස වඩා වැදගත් බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේ ය. එහෙත්, ඒවා දළ නිමානකයන් වන බැවින් ජනගහණයේ වයස් සංයුතිය එයට බලපාන බව ද ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ ය. සාඵල්‍යතා මට්ටම මිනීම සඳහා වඩා හොඳ වන්නේ සමස්ත සාඵල්‍යතා අනුපාතිකය බව ගුණසේකර මහතාගේ අදහසයි.

සමස්ත සාඵල්‍යතා අනුපාතිකය පැතිකඩ ගණනාවක් ඔස්සේ ගණනය කරනු ලබන අනුපාතිකයකි. සරළව කිවහොත්, එය වනාහි ප්‍ර‍ජනක අවධිය තුළදී සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවකට ලැබෙන සජීවී දරුවන් සංඛ්‍යාව හා සමාන ය.

“විශේෂයෙන් ම, 1995 – 2000 කාලයේදී අඛණ්ඩව සිදු වූ උපත් සංඛ්‍යාවේ පහත වැටීමත් සමග වසර 2000දී ජනගහණය තිබෙන ප්‍ර‍මාණයට පවත්වාගෙන යාමට ප්‍ර‍මාණවත් ප්‍ර‍ත්‍යාදේශන සාඵල්‍යතාවක් ඇති විය. සමස්ත සාඵල්‍යතා අනුපාතිකයේ ඉහළ යාමක් පසුගිය සමයේ ඇති විය. එය තාවකාලික ලක්ෂණයක් විය හැකි ය. ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්‍යයනය කළ යුතු ය. අවසානයේදී සමස්ත සාඵල්‍යතා අනුපාතිකය පහත වැටී ප්‍රත්‍යාදේශන මට්ටමට ළඟා වනු ඇත,” යි ගුණසේකර මහතා පැවසී ය.

2011 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සාඵල්‍යතා අනුපාතිකය 2.4%ක් විය. බොහෝ රටවල ප්‍ර‍ත්‍යාදේශන සාඵල්‍යතා මට්ටම 2.1%ක් පමණ වේ.

COMMENTS ()

පැරකුම් ජයසිංහ
සමාජ වෙනස වෙනුවෙන් බ්ලොග්කරණය
SHARE THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE > <

COMMENTS